Hedefimiz

Yorulmaksızın Çalışarak Haklarınızı Korumak ve Savunmak

Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız.

İş Hukuku

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir. İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız.

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır. Nişanlanmak, evlenmek, mal sahibi olmak gibi haklar medeni haklardandır. Bu alanda uzman avukatlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Size Nasıl Hizmet Veriyoruz…

E-posta veya Telefon ile İletişim

Bize Ulaşın bölümünde bulunan farklı iletişim seçenekleri ile büromuza anında ulaşabilir ve sorununuzu çözmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Kişisel Danışmanlık

Bize Ulaşın bölümünde bulunan farklı iletişim seçenekleri ile büromuza anında ulaşabilir ve sorununuzu çözmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Hızlıca Davanızı Başlatma

Bize Ulaşın bölümünde bulunan farklı iletişim seçenekleri ile büromuza anında ulaşabilir ve sorununuzu çözmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Türkiye’ de Tüm Şehirlerde Hizmet Sunan Sayılı Bürolardan Biriyiz.

Eğer sizde mesafe problemi olamadan alanında uzman bir avukat tarafından haklarınızın korunmasını ve savunulmasını istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

Tıp Hukuku

Sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü, hukuk ve ceza davaları, hukukun diğer alanlarındaki ihtilaflardan farklı bir yaklaşım ve deneyimi gerektirmektedir. Sağlık hukuku alanındaki mevzuatın çeşitliliği ve yetersizliği bu alandaki gelişmeleri, içtihatları, yayınları, ulusal mevzuat yanında uluslararası metinler ve yaklaşımları yakından izlemeyi zorunlu kılmaktadır. İçen Hukuk Bürosu için temel hedef hukuki ihtilafların önlenmesi olmakla birlikte, hukuki uyuşmazlıkların söz konusu olması halinde, mahkemeler ve ilgili diğer resmi merciler önünde müvekkillerimizi hak ve beklentileri doğrultusunda temsil ederek en iyi hizmeti vermektir.

Miras Hukuku

Miras hukuku,insanın ölümünden sonra malvarlığının kimlere ne ölçüde kalacağını gösteren ve bununla ilgili hukuki kurallar koyan bir alandır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere miras hukuku ölüme bağlı bir malvarlığı hukukudur. Dolaysıyla bu hukuk dalının hüküm ve sonuçları ancak malvarlığı sahibinin  ölümünden sonra meydana gelebilecektir. Miras hukuku, özelliği itibariyle mülkiyet hakkını kuvvetlendirir ve bir kimsenin malik olduğu eşya ve malların ,ölümünden sonra arzu ettiği kişilere geçmesini sağlar.

Borçlar Hukuku

Hukuk Büromuz gerek şahsıların gerekse de şirketlerin kişisel-ticari ilişkilerinden veya kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü, anlaşma durumlarının değerlendirilmesi ve sağlanması, alacaklarının tahsili gibi konularda hizmet vermektedir. Bu kapsamda kişisel haklardan, haksız fillerden, sebepsiz zenginleşmeden, sözleşmelerden veya benzerlerinden doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında dava açılması ve mahkemeler nezdinde vekil olarak müvekkilin temsili sağlanmaktadır.

Ceza Hukuku

Hızlı ekonomik büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde karşılamaktayız.

İş Hukuku

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir. İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız.

Medeni Hukuk

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır. Nişanlanmak, evlenmek, mal sahibi olmak gibi haklar medeni haklardandır. Bu alanda uzman avukatlarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

1,000+

Dava Sonuçlandı

%90

Bugüne Kadar Kazanma Oranı

+6

Yıllık Tecrübe

+1.000.000

Müvekkillerimiz için Kazanıldı